Verzija laka za čitanje

Vesti

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O PRIMENI KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

Centar za orijentaciju društva – COD inicirao je formiranje koalicije za pripremu alternativnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji. Izveštaj je dostupan na engleskom i srpskom jeziku, predat je komitetu u junu 2015 a prezentovan u Ženevi u septembru 2015. ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O PRIMENI KONVENCIJE O PRAVIMA OSOBA SA…

Projekat za jačanje političkog učeśća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom – CIL u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom – NOOIS i Centrom za orijentaciju društva – COD započeli realizaciju projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ koji finansira USAID. Cilj  projekta je jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji unapređenjem njihovog uticaja…

„Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (D-LoT)“

Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (D-LoT) projekat ima za cilj izgradnu kapaciteta usluga u oblasti invalidnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Izgradnja kapaciteta će se sprovesti kroz inovativni mentorski program obuke koji će biti baziran na onlajn učenju (putem interneta) al ii drugim direktnim trening aktivnostima. Da bi se povećao program obuke, učenici će replikovati…

„Ka evropskoj vrednosti – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“

U avgustu ove godine, Centar za orijentaciju društva započeo je realizaciju projekta “Ka evropskoj vrednosti – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, kao partner Asocijaciji za promovisanje inkluzije Serbije koja je vodeća organiizacija u implementaciji projekta. Cilj projekta je da doprinese punoj integraciji i građanskom učešću osoba sa invaliditetom u društvu, u skladu sa evropksim…

On-line edukacija, modul: Ljudska prava

Od 1. Septembra 2015 Centar za orijentaciju društva – COD nastavlja realizaciju on-line kurseva putem platforme za ucenje preko interneta. http://e-learning.cod.rs Modul “Ljudska prava” ima za cilj da pruži osnovni uvid u  ljudska prava sa akcentom na prava koja se odnose na osobe sa invaliditetom, konvencijom Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, nadgledanjem sprovođenja…

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]