Verzija laka za čitanje

Člаn 15. Odsustvo zlostаvljаnjа ili okrutnog, nehumаnog ili ponižаvаjućeg postupаnjа ili kаžnjаvаnjа

1. Нико неће бити изложен злостављању или окрутном, нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању, посебно нико неће бити подвргнут медицинским или научним експериментима без своје сагласности.

2. Државе стране уговорнице ће предузети све ефикасне законске, административне, судске или друге мере у циљу спречавања да особе са инвалидитетом, равноправно са другима, буду изложене злостављању или свирепом, нехуманом или понижавајућем поступању или кажњавању.

Skraćena i pojednostavljena verzija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Povratak na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom