Verzija laka za čitanje

Člаn 17. Zаštitа integritetа ličnosti

Свака особа са инвалидитетом има право на поштовање свог физичког и менталног интегритета равноправно са другима.
Skraćena i pojednostavljena verzija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Povratak na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom