Verzija laka za čitanje

Člаn 29. Učešće u političkom i jаvnom životu b

(б) активно унапређивати окружење у којем особе са инвалидитетом могу ефикасно и потпуно да учествују у обављању јавних послова без дискриминације и равноправно са другима, и подстицати њихово учешће у јавним пословима, укључујући:

(i) учешће у невладиним организацијама и удружењима који се баве питањем јавног и политичког живота земље, као и у активностима и управи политичких партија;

(ii) оснивање и прикључивање организацијама особа са инвалидитетом у циљу представљања особа са инвалидитетом на међународном националном, регионалном и локалном нивоу.

Skraćena i pojednostavljena verzija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Povratak na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom