Verzija laka za čitanje

Crna Gora

DRPI monitoring projekat u Crnoj Gori

31.01.2012. godine
U okviru projekta monitoringa ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, održan je nacionalni trening za izgradnju kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija na polju holističkog monitoringa primene UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Ovaj trening je okupio 28 osoba sa invaliditetom koje će se naći u ulozi izvršioca monitoringa na terenu u narednih godinu dana trajanja projekta. Trening je održan od 22.01. do 30.01. u hotelu Queen of Montenegro u Bečićima. Slike sa treninga možete pronaći na linku Galerija (linkovati ka sekciji Galerija)

30.06.2012. godine
U okviru projekta monitoringa ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori u toku je proces monitoringa individualnih iskustava osoba sa invaliditetom koji se sprovodi u tri opštine: Podgorica, Bar i Bijelo Polje. Ukupan uzorak ispitanika biće 100 osoba sa invaliditetom. Cilj ovog elementa holističkog monitoringa je da se čuje glas osoba sa invaliditetom i da se stekne uvid sa kakvim se slučajevima diskriminacije one susreću u Crnoj Gori, kao i da se ustanovi šta je ono na čemu bi dalje trebalo raditi kako bi se unapredio položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]