Verzija laka za čitanje

Galerija

Sesija planiranja aktivnosti na Vlašiću, u Bosni i Hercegovini u okviru projekta UN CRPD - Izveštaj iz senke kao prilika za osobe sa invaliditetom u BiH. Predstavnici lokalne koalicije organizacija osoba sa invalditetom i drugih aktera tokom radionice odrzane u okviru projekta "Socijalni servisi za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom društveno-ekonomskom razvoju". Radionica "Saradnja - cilj i sredstvo" , odrzana u okviru projekta "Socijalni servisi za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom društveno-ekonomskom razvoju". Radionica "Saradnja - cilj i sredstvo" , odrzana u okviru projekta "Socijalni servisi za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom društveno-ekonomskom razvoju". Radionica "Saradnja - cilj i sredstvo" , odrzana u okviru projekta "Socijalni servisi za osobe sa invaliditetom kao podrška jednakom društveno-ekonomskom razvoju". Radionica za predstavnike političkih partija osmišljena je i odrzana od strane COD-a uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta. Grupna slika nakon osmodnvenog treninga za monitoring prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Grupna slika učesnika nakon osmodnevnog treninga za monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Moldaviji, odrzanoj u okviru projekta monitoringa ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Moldaviji. Osmodnevni trening je odrzan u okviru projekta Monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Moldaviji u hotelu Kodru. Sa leva na desno sede za stolom u konferencijskoj sali: Igor Meriakre (Izvršni direktor Udruzenja Motivacija), Elena Ratoi (Udruzenje Motivacija - asistent na projektu) i Radoš Keravica (DRPI Regionalni koordinator za Evropu - COD) Učesnici u vezbi, sa leva na desno: Hamida Čomor, personalna asistentkinja, Tima Musić i Gradimir Kragić. Ivan Primorac - učesnik iz Mostara iznosi svoje mišljenje sedeći za stolom medju učesnicima. Jedan u nizu okruglih stolova na lokalnom nivou u okviru projekta "Promocija inkluzivnog trzišta rada za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji". Konferencija za novinare u Medija centru u Beogradu - govornici sa leva na desno: Vesna Petrović (Republičko udruzenje Srbije za pomoć osobama sa autizmom), Zoltan Mihok (Izvršni direktor COD-a), Darja Butigan (COD - istrazivač). Luk Zelderlo - Generalni sekretar EASPD-a učestvuje u diskusiji sedeći medju grupom učesnika. Šarlot Akselson drzi radionicu učesnicima koja se snima za dokumentarni film. Vesna Petrović (predsednica Republičkog udruzenja Srbije za pomoć osobama sa autizmom) daje uvodnu reč na svečanom otvaranju dok Zoltan Mihok stoji sa njene desne strane.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]