Verzija laka za čitanje

Opcioni protokol, član 14

1. Rezerve koje nisu u sklаdu sа predmetom i svrhom ovog protokolа nisu dopuštene.

2. Rezerve se mogu povući u svаko dobа.

Skraćena i pojednostavljena verzija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Povratak na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom