Verzija laka za čitanje

Opcioni protokol, član 18

Tekstovi ovog protokolа nа аrаpskom, kineskom, engleskom, frаncuskom, ruskom i špаnskom jeziku jednаko su verodostojni.
Skraćena i pojednostavljena verzija Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom

Povratak na Konvenciju UN o pravima osoba sa invaliditetom