Verzija laka za čitanje

Pristupačni izbori

Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Nacionalnim demokratskim institutom – NDI je započeo realizaciju projekta „Pristupačni izbori“ podržanog od strane Ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Osobe sa invaliditetom imaju pravo da učestvuju u političkom i javnom životu što je i garantovano Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom koju je ratifikovala Republika Srbija. Član 29 kaže: “ … (i) Obezbediti da izborni postupak, izborna mesta i materijali budu odgovarajući, pristupačni i laki za razumevanje i korišćenje „.

Projekat “ Pristupačni izbori “ je razvijen, od strane Centra za orijentaciju društva uz podršku NDI, da prati učešće osoba sa invaliditetom u izbornom procesu sa ciljem unapređenja dostupnosti ovog procesa i izjednačavanje mogućnosti za političko učešće.
U cilju praćenja uticaja projekta i doprinosu ukupnom posmatranju izbora projekat će imati izborne posmatrače u dva grada, Novom Sadu i Beogradu i opštini Velika Plana.

COD planira da pozove sve zainteresovane organizacije osoba sa invaliditetom i organizacije civilnog društva da učestvuju u praćenju pristupačnosti izbora putem COD info sistema, popunjavanjem on-line upitnika, ali takođe COD je otvoren za saradnju i sugestije od strane drugih sličnih inicijativa civilnog društva.

Na kraju, projektni tim će pripremiti holistički monitoring izveštaj koji će obuhvatiti individualna iskustva osoba sa invaliditetom na predstojećim izborima, medijski pregled pristupačnosti informacija i komunikacija, kao i zakonskih propisa u oblasti političke participacije osoba sa invaliditetom.

Kontaktirajte nas za više informacija.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]