Verzija laka za čitanje

Resursi za UN Konvenciju

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i njen Opcioni protokol usvojen je 13. decembra 2006 u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, i bila je otvorena za potpisivanje 30. marta 2007. Bilo je 82 potpisnika Konvencije, 44 potpisnika Opcionogi protokola, kao i 1 ratifikacija Konvencije. To je najveći broj potpisnika Konvencije u istoriji UN na dan otvaranja. To je prvi sveobuhvatni sporazuma o ljudskim pravima 21. veka i prva konvencija o ljudskim pravima otvoreni za potpisivanje od strane regionalnih integracija organizacije. Konvencija je stupila na snagu 3.maja 2008.

Pročitajte kompletan tekst Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom:

Nacionalni Prevodi

Ostale verzije

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]