Verzija laka za čitanje

„Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (D-LoT)“

Lideri sutrašnjice u oblasti invalidnosti (D-LoT) projekat ima za cilj izgradnu kapaciteta usluga u oblasti invalidnosti u centralnoj i istočnoj Evropi. Izgradnja kapaciteta će se sprovesti kroz inovativni mentorski program obuke koji će biti baziran na onlajn učenju (putem interneta) al ii drugim direktnim trening aktivnostima. Da bi se povećao program obuke, učenici će replikovati trening dalje, zajedno sa mrežom mentora koja će tokom projekta takođe biti kreirana.  Projekat koordinira Evopska asocijacija pružalaca usluga (EASPD), u bliskoj saradnji sa članicama EASPD.

Projekat vodi Upravni odbor koji se sastoji od ključnih članova EASPD stalnog komiteta za proširenje. Centar za orijentaciju društva, kao član Upravnog odbora, učestvovao je u procesu izbora mentora i učenika za zemlje učesnice projekta. Upravni odbor izabrao je mentora (Slavica Milojević) i učenika (Radoš Keravica) za Srbiju i oni će učestvovati na prvom sastanku svih mentora i učenika u oktobru ove godine u Salzburgu.

Za više informacija, možete kontaktirati Violetu Anđelković (violeta.andjelkovic@cod.rs)

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]