Verzija laka za čitanje

On-line edukacija, modul: Ljudska prava

Od 1. Septembra 2015 Centar za orijentaciju društva – COD nastavlja realizaciju on-line kurseva putem platforme za ucenje preko interneta.

http://e-learning.cod.rs

Modul “Ljudska prava” ima za cilj da pruži osnovni uvid u  ljudska prava sa akcentom na prava koja se odnose na osobe sa invaliditetom, konvencijom Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, nadgledanjem sprovođenja međunarodno preuzetih obaveza u ostvarivanju i zastiti ljudskih prava.

Ovaj modul stavlja akcenat na interakciju i međusobnu razmenu mišljenja i znanja zajednice gluvih i svih polaznika platforme. Pripremljeni video material na znakovnom jeziku podrazumeva ne samo lakšu komunikaciju zajednice gluvih na ovu temu već i učenje i upotrebu  znakovnog jezik svih polaznika platforme.

Za zainteresovanje polaznike koji imaju želju da se naknadno uključe na on-line kurseve potrebno je da najkasnije do 30.08.2015. posalju kratak CV na jednoj strani na trening@cod.rs

.Svi polaznici koji su već deo prve generacije studenata, kao i nakadni polaznici dobiće obaveštenje putem emaila sa tehničkim uputstvom o upotrebi platforme i strukturom modula koji sledi.

“On-line” kursevi deo su platforme za učenje preko interneta koja je razvijena u sklopu projekta “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo” koji finansira Evropska unija, a izradu platforme finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Centar za orijentaciju društva – COD i Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika – ATSZJ

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]