Verzija laka za čitanje

Projekat za jačanje političkog učeśća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Roll-up novi korigovan

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom – CIL u partnerstvu sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom – NOOIS i Centrom za orijentaciju društva – COD započeli realizaciju projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ koji finansira USAID.

Cilj  projekta je jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji unapređenjem njihovog uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces, kako bi se unapredila ljudska prava i društvena uključenost osoba sa invaliditetom.

Vise informacija na linku: INFO USAID Projekat

 

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]