Verzija laka za čitanje

Disability Rights

Istorijat Međunarodne promocije prava osoba sa invaliditetom (DRPI)

U novembru 2000. godine specijalni reporter Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, dr Bengt Lindqvist, bio je domaćin međunarodnog seminara u Stokholmu, u Švedskoj. Dvadeset i sedam eksperata iz svih regiona sveta razmatrali su mere za jačanje zaštite i monitoringa ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Među učesnicima seminara bili su predstavnici svih vodećih međunarodnih…

Projekti

DRPI projekat monitoringa u Crnoj Gori U okviru globalnog DRPI projekta, Regionalni centar za Evropu je počeo sa implementacijom projekta holističkog monitoringa u Crnoj Gori u partnerstvu sa Centrom za orijentaciju društva, Republičkim udruženjem Srbije za pomoć osobama sa autizmom i šest lokalnhi organizacija osoba sa invaliditetom iz Crne Gore: Udruženjem mladih sa hendikepom Crne…

Kontakt

Radoš Keravica – Regionalni koordinator Međunarodna promocija prava OSI – Regionalni centar za Evropu Centar za orijentaciju društva – COD rados.keravica@cod.rs eerc.drpi@cod.rs Bulevar Arsenija Čarnojevića 011 21 20 176 / 064 6498 117 www.cod.rs www.invalidnost.info www.disabilitymonitor-see.org

Aktuelnosti

Osnovan Savet Zaštitnika građana za prava osoba sa ivaliditetom 08.06.2012. godine Zaštitnik građana je ustanovio Savet za prava osoba sa invaliditetom i stare čiji zadatak je da obezbedi dodatnu stručnu podršku ombudsmanu u vezi ostvarivanjea i zaštite prava građana sa invaliditetom i starih lica. Članovi Saveta su Vidan Danković (Udruženja za reviziju pristupačnosti), Ivanka Jovanović…

Crna Gora

DRPI monitoring projekat u Crnoj Gori 31.01.2012. godine U okviru projekta monitoringa ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, održan je nacionalni trening za izgradnju kapaciteta osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija na polju holističkog monitoringa primene UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Ovaj trening je okupio 28 osoba sa invaliditetom koje će…

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]