Verzija laka za čitanje

Disability Rights

Making it Work

Učimo iz primera dobrih praksa kako bi postigli stvarnu promenu u inkluziji osoba s invaliditetom. Isprobana i testirana metodologija za dokumenitranje dobre prakse inkluzivnog razvoja, kao i korištenje konkretnih dokaza za uspešnije zagovaranje s ciljem postizanja pozitivnih promena politika, sistema i usluga, a u skladu sa principima UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Metodologija…

O Regionalnom centru za Evropu

Regionalni centar za Evropu je osnovan u partnerstvu Centra za orijentaciju društva (COD) i Republičkog udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Uloga Regionalnog centra je da, koristeći metodologiju holističkog monitoringa, prati primenu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u zemljama u kojima se sprovodi projekti monitoringa i da osnaži lokalne organizacije i mreže…

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]