Verzija laka za čitanje

Aktuelnosti

Osnovan Savet Zaštitnika građana za prava osoba sa ivaliditetom 08.06.2012. godine

Zaštitnik građana je ustanovio Savet za prava osoba sa invaliditetom i stare čiji zadatak je da obezbedi dodatnu stručnu podršku ombudsmanu u vezi ostvarivanjea i zaštite prava građana sa invaliditetom i starih lica. Članovi Saveta su Vidan Danković (Udruženja za reviziju pristupačnosti), Ivanka Jovanović (Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom), Dragana Ćirić Milovanović, (MDRI), Gordana Rajkov (NVO „Centar za samostalni život invalida), mr Miodrag Počuč, dr Damjan Tatić (član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom) i dr Miloš Nemanjić (Gerontološko društvo Srbije).

U narednom periodu Savet će biti podrška Zaštitniku građana u vezi unapređenja rada i postupanja organa javne uprave pred kojima pripadnici ovih osetljivih grupa ostvaruju svoja prava. Pristupačnost institucijama i bolja dostupnost informacija, efikasnije ostvarivanje prava na rad i odgovarajuću socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kao i razvoj kapaciteta lokalnih samouprava da pružaju kvalitetne usluge građanima s invaliditetom i starim licima prioriteti su Zaštitnika građana u vezi s ostvarivanjem ljudskih prava ovih kategorija građana.

Srbija podnela inicijalni izveštaj 23.06.2012. godine

Inicijalni izveštaj o sprovođenju Konvencije Komitetu UN

Republika Srbija je, sa 10 meseci zakašnjenja, zvanično podnela inicijalni izveštaj o sprovođenju Konvencije Komitetu UN za prava osoba sa invaliditetom. Očekuje se da će izveštaj na pregled doći tek 2015. godine. U međuvremenu je potrebno nastaviti sa radom na monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pritiskom na državu da ispunjava svoje obaveze prema UN Konveciji i monitoringom implementacije Konvencije od strane civilnog društva.

Regionalni centar za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom koji je aktivan u sklopu COD-a i Republičkog udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom nastaviće sa izgradnjom kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom na polju monitoringa prava osoba sa invaliditetom.

Izveštaj možete pročitati klikom OVDE

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]