Verzija laka za čitanje

Istorijat Međunarodne promocije prava osoba sa invaliditetom (DRPI)

U novembru 2000. godine specijalni reporter Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, dr Bengt Lindqvist, bio je domaćin međunarodnog seminara u Stokholmu, u Švedskoj. Dvadeset i sedam eksperata iz svih regiona sveta razmatrali su mere za jačanje zaštite i monitoringa ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Među učesnicima seminara bili su predstavnici svih vodećih međunarodnih organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici Kancelarije visokog komesara za ljudska prava i Sekretarijata Ujedinjenih nacija, aktivisti za prava osoba sa invaliditetom i eksperti za ljudska prava. Učesnici su preporučili kreiranje međunarodnog sistema za nadgledanje situacije ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Da bi se ispunila ova potreba dr Bengt Lindqvist, bivši specijalni reporter UN-a za prava osoba sa invaliditetom, i dr Marcia Rioux, direktorka master i doktorskih studija na odseku Kritičkih studija invalidnosti na Jork univerzitetu, osnovali su DRPI. Izveštaj eksperata sa seminara nazvan je „Da svet zna: Izveštaj sa seminara za ljudska prava i invalidnost“ i dostupan je na UN Enable web stranici.

Faza 1: Istraživanje konteksta

DRPI je pokrenut 2002. godine istraživačkom fazom koja je ispitivala:

 • mogućnosti za korišćenje međunarodnih instrumenata ljudskih prava za sprovođenje prava osoba sa invaliditetom;
 • vrste monitoring alata korišćenih u projektima monitoringa ljudskih prava;
 • trenutne resurse za trening monitora ljudskih prava, kao i resurse za opštu edukaciju u vezi ljudskih prava.

Istraživanje je:

 1. potvrdilo potrebu za dodatnim aktivnostima monitoringa prava osoba sa invaliditetom i za specifičnim alatima za monitoring, kao i resursima za trening;
 2. identifikovalo postojeću ekspertizu, modele i metodologije vezane za monitoring ljudskih prava u 5 fokusiranih oblasti;
 3. naglasilo mogućnosti za zagovaranje prava osoba sa invaliditetom u međunarodnom sistemu ljudskih prava.

U nastavku istraživanja, DRPI je pristupio mnogim organizacijama radi identifikovanja mogućnosti za partnerstvo. Ovo istraživanje partnerstva se nastavlja sa razvojem planova za implementaciju sistema monitoringa. DRPI ima za cilj formirnje efektivnih radnih odnosa sa organizacijama osoba sa invaliditetom i organizacijamama za ljudska prava radi širenja ekspertize i testiranja monitoringa na terenu. Izveštaju se može pristupiti na dva načina:

Ovaj izveštaj:

 • opisuje međunarodne sporazume za ljudska prava Ujedinjenih nacija i mogućnosti za promociju i zaštitu ljudskih prava osoba sa invaliditetom;
 • daje pregled različitih metoda za prikupljanje podataka o ljudskim pravima i omogućava temeljne aktivnosti monitoringa;
 • navodi resurse za treninge na temu ljudskih prava za različite grupe učesnika i opisuje njihovu korist u kontekstu invalidnosti.

Faza 2: Implementacija

Faza 2, završena u martu 2009, uključila je razvoj i testiranje na terenu širokog asortimana alata, metodologija, traning resursa koji će koristiti osobe sa invaliditetom i njihove organizacije širom sveta za praćenje prava ovih lica.

Faza 3: Razvoj Regionalnih centar i primena alata u praksi

Faza 3, koja je sada u toku, podrazumeva upotrebu razvijenih i na terenu testiranih instrumenata i alata za nastavljanje izgradnje kapaciteta, obuku i aktivnosti monitoringa u najmanje 20 država, podržavajući neprekidnost i održivost monitoringa. U saradnji sa partnerskim organizacijama osoba sa invaliditetom, regionalni centri su osnovani u 5 regiona širom sveta kako bi delovali kao ključne tačke za aktivnosti monitoringa prava osoba sa invaliditetom koje se sprovode u Fazi 3 i nakon DRPI projekta. Održivost aktivnosti monitoringa je sadržana u rastu i jačanju međunarodne mreže osoba sa invaliditetom i organizacija osoba sa invaliditetom koje su obučene da upravljaju, koordinišu i učestvuju u projektima monitoringa njihovih prava. Saradnje koje su počele tokom Faze 2 nastavljaju se, a nova partnerstva se uspostavljaju. Kapaciteti organizacija osoba sa invaliditetom se razvijaju na lokalnom nivou i osobe sa invaliditetom bivaju angažovane na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Do kraja Faze 3, čvrsti temelji će biti postavljeni za sveobuhvatan i održiv sistem monitoringa na globalnom nivou, uključujući mreže i organizacije osoba sa invaliditetom neophodih za podršku ovom poslu.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]