Verzija laka za čitanje

Projekti

DRPI projekat monitoringa u Crnoj Gori

U okviru globalnog DRPI projekta, Regionalni centar za Evropu je počeo sa implementacijom projekta holističkog monitoringa u Crnoj Gori u partnerstvu sa Centrom za orijentaciju društva, Republičkim udruženjem Srbije za pomoć osobama sa autizmom i šest lokalnhi organizacija osoba sa invaliditetom iz Crne Gore: Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore, Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom Bijelo Polje, Udruženjem plegije Nikšić, Udruženjem paraplegičara Bar, Udruženjem paraplegičara Crne Gore i Organizacijom slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine. Osobe sa različitim vrstama invaliditeta, članovi ovih organizacija, biće direktno uključene u projekat kao izvršioci monitoringa. Projektni koordinator za Crnu Goru je gospodin Milenko Vojičić iz Udruženja plegije, Nikšić. Mesta u kojima će se aktivnosti monitoringa sprovoditi su: Podgorica, Bar i Bijelo Polje. Projekat je finansiran od strane Jork Univerziteta iz Toronta i traje od januara 2012. godine do februara 2013. godine.

Želimo sve najbolje projektnom timu Crne Gore u realizaciji projekta!

UN Konvencija – izveštaj iz senke kao prilika za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Regionalni centar je počeo sa sprovođenjem projekta holističkog monitoringa i podizanja kapaciteta lokalnih organizacija u Bosni i Hercegovini u junu 2012. u partnerstvu Centra za orijentaciju društva, SHIA i Lights for the World. U projekat će biti uključene lokalne koalicije organizacija osoba sa invaliditetom iz 5 gradova u BiH: Tuzla, Doboj, Mostar, Bijeljina i Sarajevo. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije i trajaće dve godine, od juna 2012. do juna 2014. godine. O aktivnostima na projektu saznajte više na sledećem linku: Aktivnosti (linkovati sledecu sekciju Aktivnosti na stranici RC)

Monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Moldaviji

U septembru 2012. godine započelo je sprovođenje projekta “Monitoring ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Moldaviji”. Cilj projekta je da se stekne realna slika o stanju prava osoba sa invaliditetom u ovoj zemlji, primenom DRPI metodologije monitoringa prava osoba sa invaliditetom, a kroz podizanje kapaciteta lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom na ovom polju i efektivnog izveštavanja o kršenjima ljudskih prava. Projekat će trajati 18 meseci i podržan je od strane Delegacije EU u Moldaviji kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Projekat sprovode u partnerstvu Udruženje “Motivacija” iz Kišinjeva i Centar za orijentaciju društva – COD u okviru svog programa DRPI Regionalni centar za monitoring prava osoba sa invaliditetom za Istočnu Evropu.

Klinknite na link Aktivnosti da saznate više o tekućim projektnim aktivnostima.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]