Verzija laka za čitanje

O Regionalnom centru za Evropu

Regionalni centar za Evropu je osnovan u partnerstvu Centra za orijentaciju društva (COD) i Republičkog udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Uloga Regionalnog centra je da, koristeći metodologiju holističkog monitoringa, prati primenu UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u zemljama u kojima se sprovodi projekti monitoringa i da osnaži lokalne organizacije i mreže osoba sa invaliditetom i njihove kapacitete u oblasti nadgledanja prava. Kreiranjem holističkih izveštaja o stanju ljudskih prava osoba sa invaliditetom na ovaj način stiče se objektivna slika o položaju osoba sa invaliditetom i prepoznaju prioritetne oblasti na kojima bi trebalo dalje raditi, kako bi se unapredio položaj ovih lica i omogućilo njihovo puno i ravnopravno učešće u društvu.

U ovom trenutnku, projekti holističkog monitoringa se sprovode u Crnoj Gori, Bosni i Herzegovini i Moldaviji, a u planu su projekti u Srbiji, Hrvatskoj i Makedoniji.

Regionalni koordinator: Radoš Keravica

Rados Keravica

Radoš Keravica je studirao ekonomiju Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu, Departmanu za evropsku ekonomiju i biznis, gde je diplomirao na osnovnim studijama 2009. godine. U ovom trenutku, privodi kraju master studije na istom departmanu. Tokom studija, njegova istraživanja su se odnosila na funkcionisanje institucija Evropske unije, zajedničke EU politike, proces evropskih integracija kao političke i ekonomske aspekte Unije.

Od 2006. godine, Radoš Keravica je bio aktivno uključen u sektor organizacija civilnog društva kao član i volonter Udruženja distrofičaja južnobačkog okruga. Kao volonter u ovoj organizaciji, radio je na projektima vezanim za zapošljavanje, prevoz, razbijanje predrasuda i podsticanje naučnih i medicinskih istraživanja. U 2008. godini, postao je član Nadzornog odbora u ovoj organizaciji sa zadatkom da kontroliše funkcionisanje organizacije, finansije i finansijske izveštaje.

Tokom 2007. godine, g-din Keravica je počeo da volontira u Centru za omladinski i društveni razvoj Res Polis, organizaciji mladih i za mlade koja se bavi omladinskom politikom i problemima mladih generalno. Nakon 3 godine volontiranja na projektima koji su se bavila pitanjima kao što su: neformalno obrazovanje, promocija dostignuća mladih, aktivno učešće mladih u društvu, zapošljavanje i preduzetništvo, postao je predsednik Upravnog odbora CODR Res Polisa 2010. godine. Pored toga radio je i na pripremi Lokalnog akcionog plana za mlade u Novom Sadu u oblasti zapošljavanja.

Tokom svog angažmana u NVO sektoru pohađao je niz treninga iz oblasti strateškog planiranja, volonterskog menadžmenta, pisanja predloga projekata, upravljanja projektnim ciklusom, javnog nastupa, kao i lobiranja i prikupljanja sredstava u različitim insititucijama u Srbiji i inostranstvu.

Kontakt informacije:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 17/5, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: +381112120177 / +381646498117
Email: rados.keravica@cod.rs, eerc.drpi@cod.rs

Regionalni trening za istočnu Evropu u Kanjiži, Srbija

Učesnici

Srbija

 • Čovekoljublje
 • NOOIS
 • Volja za životom
 • BG Centar
 • Udruženje MS N.Kneževac
 • Udruženje „S tobom za njih“
 • Gradska organizacija gluvih Beograda

Crna Gora

 • Udruženje Plegije – Nikšić
 • Udruženje mladih sa hendikepom- Kotor
 • Udruženje za pomoć hendikepiranim licima- Bijelo Polje

Bosna i Hercegovina

 • Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera
 • OAZA

Makedonija

 • Open the windows
 • POLIO +
 • Nacionalni savez slepih R.Macedonia

Hrvatska

 • Udruga za promicanje ljudskih prava
 • Hrvatski savez slijepih
 • Udruga distrofičara, invalida CP i DP i ostalih telesnih invalida

Mađarska

 • Cocus

Posmatrači

 • Ann Marit Saebonnes, pomoćnica Specijalnog izveštača Ujedinjenih Nacija za prava osoba sa invaliditetom
 • Ljiljana Igric, studijski program Kritičke studije invalidnosti, Univerzitet u Zagrebu
 • Fredrik Stockhaus, SHIA, Švedska
 • Sonja Vasic, Handicap International, Palestina

Govornici na svečanom otvaranju (pored gore pomenutih)

 • Nyilas Mihaly, predsednik opštine Kanjiza
 • Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
 • Vesna Petrović, izvršna direktorka Beograskog centra za ljudska prava
 • Marija Rauš (UN Savetnica za ljudska prava)
 • Marcia Rioux (Kodirektorka DRPI)
 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]