Verzija laka za čitanje

Promocija inkluzivnog tržišta rada za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji

Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji kroz Evropski instrument za Demokratiju i Ljudska prava – EIDHR od januara 2011  realizuje projekat „Promocija inkluzivnog tržišta rada za osobe sa invaliditetom u Rebublici Srbiji“. Ovaj dvogodišnji projekat realizovaće se u saradnji sa koalicijama organizacija osoba sa invaliditetom iz Aleksandrovca, Majdanpeka, Novog Kneževca, Smedereva, Smederevske Palanke, Užica, Vranja i Velike Plane.

Projekat se fokusira na nadgledanje (monitoring) u oblasti rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom kroz kreiranje nacionalnog mehanizma za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom, implementacije nacionalnog zakonodavstva i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou.  U tom smislu izgradnja kapaciteta pokreta organizacija osoba sa invaliditetom kroz aktivno učešće  nadgledanja politika na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti rada i zapošljavanja osoba sa invalididtetom omogučiće organizacijama osoba sa invaliditetom da zauzmu odgovarajuću ulogu i podignu nivo participacije kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Razvijajući mehanizame za nadgledanje stvara se jedan od glavnih instrumenata za poboljšanje uticaja politika na stvaran život osoba sa invaliditetom.
Glavni cilj projekta je da se unapredi položaj ljudskih prava osoba sa invaliditetom i njihove veće inkluzije (uključenosti) u drušvu i njegove tokove. Neizostavni element uključenja osoba sa invaliditetom   predstavlja i oblast rada i jednakih mogućnosti zapošljavanja čije povećanje sa druge strane ukazuje na spremnost društva da se na odgovarajući način odnosi prema problemu marginalizacije koja je u ovoj oblasti bila glavna prepreka ka stvaranju jednakih mogućnosti za sve.

Za dodatne informacije molimo vas da uputite email sa upitom na goran.loncar@cod.rs

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]