Verzija laka za čitanje

Socijalni servisi

ZAŠTO SOCIJALNI SERVISI (usluge) za osobe sa invaliditetom

Sistem servisa (usluga) podrške osobama sa invaliditetom u Republici Srbiji je i dalje u najvećoj meti institucionalizovan, sa relativno limitiranim spektrom usluga u samoj zajednici i merama podrške na lokalnom nivou. Proces decentralizacije finansiranja i nadležnosti (sa republičkog nivoa na opštinski) je započet. Potrebno je da organizacije osoba sa invaliditetom budno prate implementaciju tog procesa, zajedno sa drugim organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom. Pri tome treba posebnu pažnju obratiti na prava osoba sa invaliditetom. U zemlji postoji značajan broj primera dobre prakse i pionirskih inicijativa u smislu pružanja socijalnih servisa (usluga).

Sa regulisanim i postojećim servisima podrške osobe sa invaliditetom mogu da ostvare svoja prava na polju jednakog socio-ekonomskog razvoja. Sa postojećim spektrom socijalnih servisa (usluga) osobe sa invaliditetom ne mogu da uzmu puno učešće u društvu.

Centar za orijentaciju društva – COD u partnerstvu sa Republičkim udruženjem Srbije za pomoć osobama sa autizmom, Evropskom asocijacijom pružaoca usluga za osobe sa invaliditetom – EASPD, Centrom za razvoj inkluzivnog društva – CRID, opštinom Novi Beograd i Međunarodnom mrežom pomoći – IAN, implementira od 1. jula 2011. godine projekat „Socijalni servisi (usluge) za osobe sa invaliditetom kao podrška ravnomernom socio-ekonomskom razvoju“. Implementaciju projekta pomogla je Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]