Verzija laka za čitanje

Poziv za pohađanje “on-line” kurseva za ljudska prava

“On-line” kursevi deo su platforme za učenje na daljinu koja je razvijena u sklopu projekta “Pravo na informisanje – I mi imamo pravo da znamo” koji finansira Evropska unija, a izradu platforme finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja.

Ovakav vid učenja sa jedne strane izgrađuje kapacitete zajednice Gluvih i podiže nivo znanja  srpskog znakovnog jezika. Oblast ljudskih prava ostaje ključno za implementaciju 3 modula dok jedan poseban modul stavlja fokus na srpski znakovni jezik, njegovo učenje sa upoznavanjem kulture koja prati gluve i nagluve osobe i ima  za cilj da se svima približi jezik i kultura gluvih i nagluvih kao važan segment ostvarivanja prava gluvih i nagluvih osoba u našem društvu.

Ukupno 90 studenata će biti izabrano u prvoj generaciji pohađanja kurseva preko interneta. Molimo sve zainteresovane da pošalju kratak CV (ne duži od jedne strane) i motivaciono pismo (ne duže od jedne strane) i pošalju na trening@cod.rs najkasnije 21.marta 2015 godine.

Izabrani kandidati biće obavešteni u ponedeljak, 23.marta 2015. kada će biti potrebno otvoriti lični nalog na platformi. U sredu, 25. Marta 2015. zvanično počinju kursevi a prvi modul vodi dr. Sonja Vasić.

Nema ograničenja za pojedinačno prijavljivanje, preporuka je da osobe sa invaliditetom uzmu aktivno učešće, kao i predstavnici organizacija civilnog drušva i institucija, studenti, profesionalci i drugi zainteresovani pojedinci.

“On line” kursevi će se realizovati tokom cele godine sa pauzom u julu i avgustu. Uspešni polaznici biće sertifikovani a cilj je najveci broj izabranih učesnika motivisati da aktivno participiraju tokom celog trajanja kurseva. Tokom celog perioda biće obezbeđena tehnička podrška što ne ograničava osobe koje nisu na određenom nivou korišćenja interneta.

Učenje preko interneta dobra je pretpostavka za doživotno učenje i izuzetno je fleksibilna u odnosu na mesto i svakodnevne obaveze polaznika. Ukupno 4 kursa će se realizovati i to su: zagovaranje i lobiranje, ljudska prava sa fokusom na invalidnost, Socijalni mediji i kampanje, PR i zaseban kurs se odnosi na osnovno znanje sprskog znakovnog jezika.

Naš pristup učenju bazira se na sledećim principima: praktičnost, fleksibilnost, dostupnost, merljivost, ekonomičnost  i prepoznatljivost.

Uticaj na životnu sredinu: Razvojem “on line” edukativnih modula smanjuje se u velikoj meri upotreba nepotrebnih resursa i nema negativnih uticaja na životnu sredinu.

Centar za orijentaciju društva – COD i Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika – ATSZJ

 

 • Newsletter

 • Naši partneri

  Making it Work  

  EASPD  

   

  York University

   

   

   

   

   

 • Naši donatori

  AktionMensch  Handicap International

  EU  SIDA

  Austrian Development Cooperation

  FCO_BE_RS_BEG2_PS_BK[1]